Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thi cử - Kiểm tra

 

TT
Môn
Tỷ lệ% Trường
Tỷ lệ % Tỉnh
% +
So với Tỉnh
% -
So với Tỉnh
1
Giỏi
0,29
0,87
0,58
2
Khá
4,69
9,19
4,50
3
TN Chung
98,55
96,46
2,09
4
Văn
94,50
84,91
9,59
5
Hóa
94,50
91,68
2,82
6
Địa
80,63
86,55
5,92
7
Sử
71,96
82,75
10,79
8
Toán
97,39
94,69
2,70
9
T.Anh
39,59
53,77
14,18

 

                                                          Triệu Phong, ngày 23 tháng 6 năm 2010
                                                                                  Hiệu trưởng
                                                                                        (đã ký)
                                                                                 Lê Thanh Trí