Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thành tích - giải thưởng
Học sinh giỏi, tiên tiến giai đoạn (1999-2008) Cập nhật 04/09/2013 Lượt xem 1420

TỔNG CỘNG CÓ 103  CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HSG TỈNH
            SỐ  LƯỢNG HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIẾN TIẾN
                TRONG CÁC NĂM HỌC (GIAI ĐOẠN 1999-2008)

STT

Năm học

Số lượng

HS Giỏi

Số lượng HS tiên tiến

1

1999 - 2000

4

135

2

2000 - 2001

8

252

3

2001 – 2002

15

499

4

2002 – 2003

19

422

5

2003 - 2004

5

252

6

2004 - 2005

12

288

7

2005 - 2006

8

297

8

2006 – 2007

3

167

9

2007 - 2008

1

188

 

Tổng Cộng

75

2500