Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thành tích - giải thưởng

THỐNG KÊ  HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI CẤP TỈNH (GIAI ĐOẠN 2001-2009)

STT

Họ Tên

Lớp

KẾT QUẢ

NĂM HỌC

Giải Nhất

Giải Nhì

Giải Ba

Giải KK

Môn

A. Cá Nhân

1

NGUYỄN T.NGỌC LOAN

12B

 

 

 

X

TIẾNG ANH

01-02

2

LÊ MINH NGỌC

12A

 

 

 

X

VĂN

01-02

3

NGUYỄN T. DIỆU LINH

12A

 

 

X

 

VĂN

01-02

4

VÕ MINH LAI

12E

 

X

 

 

TH SINH

01-02

5

ĐẶNG CHÂU PHI

11I

 

 

X

 

TH HOÁ

01-02

6

NGUYỄN TUẤN

10E

X

 

 

 

TH  LÝ

01-02

7

PHAN PHI THẠCH

12B

 

 

 

X

Đ KINH

01-02

8

NGUYỄN T. THU THUỶ

12B

 

 

 

X

Đ KINH

01-02

9

TRƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

12A

 

X

 

 

TIN HỌC TRẺ K.C

01-02

10

VŨ VĂN LỘC

12G

 

 

X

 

TIẾNG ANH

01-02

11

CAO THI THAO

12B

 

 

 

X

TIẾNG ANH

02-03

12

LÊ  ĐÀI

10A

 

X

 

 

VẬT LÝ

02-03

13

VÕ THANH HOÀ

11E

 

   X

 

 

SINH

02-03

14

LÊ VĂN PHƯỚC

11C

 

 

 

X

HOÁ

02-03

15

LÊ THỊ KIM DUNG

11G

 

X

 

 

TH SINH

03-04

16

TRẦN ĐÌNH HÙNG

10A

 

X

 

 

TH LÝ

03-04

17

PHAN T. THANH HUYỀN

11C

 

 

X

 

Đ KINH

03-04

18

CAO THỊ HƯƠNG

11A

 

X

X

 

Đ KINH

04-05

19

LÊ VŨ

12D

X

 

XX

 

Đ KINH

04-05

20

PHAN T. THANH TUYỀN

12C

X X

 

 

 

Đ KINH

04-05

21

TRẦN KHƯƠNG NINH

10I

 

X

 

 

Đ KINH

04-05

22

NGUYỄN MẬU THÌN

10H

X

 

 

 

Đ KINH

04-05

23

TRẦN ĐÌNH HOÀ

10E

 

 

X

 

Đ KINH

04-05

24

ĐOÀN  BẰNG

12A

 

X

X

 

Đ KINH

04-05

25

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

11D

 

 

X

 

Đ KINH

04-05

26

NGUYỄN DANH LỰC

10H

X

 

 

 

Đ KINH

04-05

27

LÊ THỊ KIM DUNG

12A

 

 

 

X

SINH

04-05

28

LÊ TRƯỜNG SƠN

12A

 

 

 

X

ĐỊA

04-05

29

THÁI THỊ CẨM TIÊN

12A

 

 

 

X

SỬ

04-05

30

ĐOÀN THỊ MỸ

10G

 

X

 

 

Đ KINH

04-05

31

NGUYỄN NGỌC  ĐÍNH

10I

 

 

X

 

Đ KINH

04-05

32

NG.T. HỒNG THUẬN

12A

 

 

X

 

HSG KỸ THUẬT

04-05

33

PHAN THỊ DIỆU

12A

 

 

 

X

HSG KỸ THUẬT

04-05

34

HOÀNG GIẢNG VĨNH

10A

 

 

 

X

TH HOÁ 10

04-05

35

VÕ VIẾT THÀNH

11 A

 

 

 

X

TH HOÁ 11

04-05

36

PHAN THÀNH ĐẠT

10A

 

 

 

X

TH LÝ 10

04-05

37

TRẦN ĐÌNH HÙNG

11A

 

 

X

 

TH LÝ 11

04-05

38

NGUYỄN THẾ DŨNG

11A

 

X

 

 

TH SINH 11

04-05

39

ĐẶNG T. NGỌC HUYỀN

12A

 

 

 

X

TH SINH 12

04-05

40

HOÀNG VĂN ANH

11C

X

 

 

 

Đ KINH

04-05

41

NGUYỄN ĐỨC HÀ

11C

 

 

X

 

Đ KINH

05-06

42

PHAN THÀNH ĐẠT

11A

 

 

X

 

TH HOÁ 11

05-06

43

NGÔ THỊ THÊM

12A

 

 

 

X

TH HOÁ 12

05-06

44

HOÀNG THẾ ANH

10C

 

X

 

 

TH LÝ 10

05-06

45

VÕ VIẾT  THÀNH

12A

 

 

 

X

CASIO THPT

05-06

46

HỒ VĂN MẠNH

12C

 

 

 

X

CASIO THPT

05-06

47

PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG

12A

 

 

X

 

GIỎI KT

05-06

48

NGUYỄN XUÂN HOÀ

12A

 

 

X

 

GIỎI KT

05-06

49

NGUYỄN ÁNH QUANG

12E

 

 

X

 

GIỎI KT

05-06

50

ĐOÀN CHIẾN THẮNG

12B

 

 

X

 

GIỎI KT

05-06

51

LÊ THỊ  LỆ THUỶ

10D

X

 

 

 

Đ KINH

05-06

52

NGUYỄN MẬU THÌN

11G

 

X

 

 

Đ KINH

05-06

53

NGUYỄN VIẾT HÀO

11C

 

X

 

 

Đ KINH

05-06

54

ĐẶNG QUỐC MỸ

12B

 

X

 

 

ĐIA 12

06-07

55

NGUYỄN SANH QUANG

10A

X

 

 

 

TH LÝ 10

06-07

56

PHAN THỊ VÂN

11C

X

 

 

 

TH HOÁ 11

06-07

57

HOÀNG THẾ ANH

11C

 

X

 

 

TH LÝ 11

06-07

58

NGUYỄN THỊ THU HOÀN

12A

 

 

X

 

CASIO THPT

06-07

59

NGUYỄN MẠNH TOÀN

12A

 

 

X

 

GIỎI KT

06-07

60

PHẠM VĂN LÝ

12B

 

 

X

 

GIỎI KT

06-07

61

ĐẶNG QUỐC MỸ

12B

 

 

X

 

GIỎI KT

06-07

62

HỒ THẾ VŨ

11K

X

 

X

 

Đ KINH

06-07

63

NGUYỄN VIẾT HÀO

12C

 

X

 

 

Đ KINH

06-07

64

LÊ THỊ LỆ THUỶ

11D

X

 

 

 

Đ KINH

06-07

65

PHAN THỊ THƯƠNG

12D

 

 

 

X

VĂN

07-08

66

NGUYỄN THỊ THUỶ

12E

X

 

 

 

ĐƠN NỮ BI SẮT

07-08

67

VÕ PHÚC VIỆT

12C

X

 

 

 

ĐƠN NAM BI SẮT

07-08

68

PHÙNG THỊ DUYÊN

11B4

X

 

 

 

BA NỮ BI SẮT

07-08

69

HỒ THỊ CẨM TÚ

11B9

X

 

 

 

BA NỮ BI SẮT

07-08

70

HOÀNG THỊ SƯƠNG

11B7

X

 

 

 

BA NỮ BI SẮT

07-08

71

PHÙNG THỊ DUYÊN

11B4

X

 

 

 

ĐÔI NỮ BI SẮT

07-08

72

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN

11B9

X

X

 

 

ĐÔI NỮ BI SẮT

07-08

73

TRỊNH THỊ NGỌC HOÀI

12I

 

X

X

 

BA NỮ BI SẮT

07-08

74

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

11B8

 

X

X

 

BA NỮ BI SẮT

07-08

75

LÊ QUỐC ĐẠT

11B1

 

 

X

 

ĐÔI NAM BI SẮT

07-08

76

TRẦN BÁ LÂM

12K

 

 

X

 

ĐÔI NAM BI SẮT

07-08

77

HOÀNG THỊ KIM DUNG

11B9

 

 

X

 

ĐÔI NỮ BI SẮT