Thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Tin Nhà trường

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Cùng với sự phát triển của ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo đã ngày càng trở nên phổ biến, phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo.CNTT cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động dạy học, tạo nên tư duy giảng dạy, học tập mới, đó là tư duy mở và mềm dẻo.Vì vậy việc ứng dụng CNTT trong dạy và học là một xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Với chủ đề của năm học là: “Triển khai ứng dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý và dạy học”, thực hiện Hướng dẫn của Sở GD&ĐT về tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học cấp trường và hướng tới tổ chức Hội thảo cấp tỉnh của ngành giáo dục. Ngày 20 tháng 10 năm 2018 trường THPT Chu Văn An đã tổ chức Hội thảo cấp trường với sự tham gia toàn thể CBVC.

Phát biểu khai mạc Đ/c Lê Văn Hòa - Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng ban CNTT nêu rõ ý nghĩa của hội thảo việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời kỳ đổi mới của ngành GD&ĐT Quảng Trị. Đánh giá thực trạng, tình hình ứng dụng CNTT  của nhà trường trong thời gian qua và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

 

     Đại diện các tổ chuyên môn trình bày các tham luận tại Hội thảo gồm:

- Tham luận: Sử dụng phần mềm điện tử Thiết kế thí nghiệm biễu diễn trong hóa học ở nhà trường THPT.

- Tham luận: Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử tại trường THPT Chu Văn An.

- Tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập bộ môn địa lí.

- Tham luận : Ứng dụng CNTT  nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD.

- Tham luận: Về việc sử dụng video clip vào dạy học tiếng Anh.

- Tham luận: Ứng dụng hệ thống CSDL và cổng thông tin trong công tác quản lý.

- Tham luận: Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Sinh học tại trường THPT Chu Văn An.

 

 

Hội thảo đã giành phần lớn thời gian cho việc thảo luận, nhiều giáo viên đã có những ý kiến hay, nêu lên những kinh nghiệm, quan điểm cá nhân cũng như các vướng mắc trong quá trình ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy. 

Từ những ý kiến tham gia, Hội thảo đã tiếp thu và đưa ra các kết luận về ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý của nhứng năm tới bao gồm:

1.                  Tập trung khắc phục các hạn chế như: Lạm dụng CNTT trong giảng dạy, kỹ năng ứng dụng CNTT của đội ngũ chưa đồng đều, ứng dụng CNTT chưa phù hợp với yêu cầu bài dạy, hiệu quả ứng dụng còn thấp,…

2.                  Ứng dụng CNTT phải dựa trên cơ sở các hoạt động dạy- học cụ thể, phải có sự thiết kế đảm bảo yêu cầu phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh, mỗi nội dung ứng dụng CNTT trong bài dạy phải thực sự là thành quả lao động sư phạm của người thầy.

3.                  Cần tiến tới đưa yêu cầu ứng dụng CNTT cụ thể vào kế hoạch giảng dạy để thực hiện thống nhất trong từng ổ chuyên môn, đồng thời có sự quản lý về chuyên môn của nhà trường.

4.           Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT sinh hoạt tổ chuyên môn và tập huấn chung cho giáo viên toàn trường.

5.       Tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT để đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng CNTT trong giảng dạy cúng như công tác quản lý.