Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Kế hoạch công tác tháng 10/2017 Cập nhật 22/09/2017 Lượt xem 443

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2017-2018

 

Thời gian

Nội dung công việc

Chủ trì

Phối hợp

 

 

Tuần 6

02/10->8/10

 + 02/10:Tư vấn thi THPT quốc gia

 + 03/10: Dự thi HSG văn hóa lớp 12 cấp tỉnh.

 + 05/10: Giao ban với Công an TT và các xã.

 + Triển khai KH Hội giảng 20/10.

 + Kiểm tra toàn diện GV tổ Toán, Anh

 + Kiểm tra các khoản thu đầu năm.

 + Ôn tập tăng cường cho HS.

BGH

HT

Đ/c: Ngoạn

BTC

BKTNB

HT

BGH

 Đoàn TN

GV

ĐTN, Tự vệ

Công đoàn

TCM

TTND, KT

TCM

 

 

Tuần 7

9/10->15/10

 + 9/10: Phổ biến pháp luật cho HS.

 + Kiểm tra công tác thi đua.

 + 12/10:Hội giảng chào mừng ngày PNVN 20/10.

 + Tổng kết dưỡng HSG 12, triển khai bồi K11.

 + Tổ chuyên môn chuẩn bị các chuyên đề ĐMPP.

 + Ôn tập tăng cường cho HS.

  SH: Chuyên đề văn hóa nữ sinh.

Đ/c: Tân

Đ/c: Trường

CM&CĐ

HT

Th. Quang

BGH

B Nữ công

Đoàn TN

VP, TKHĐ

GV

CBGV

GV

TCM

GVCN

 

 

Tuần 8

16/10->22/10

 + 16/10: SHNGLL chủ đề 20/10.

 + 17/10: Hội giảng chào mừng ngày PNVN.

 + 19/10: Tổ chức tọa đàm 20/10 trong CBVC.

 + TCM kiểm tra hồ sơ giáo viên.

 + Ôn tập tăng cường cho HS.

 + Kiểm tra công tác tuyển sinh 10.

Đ/c: Ngoạn

BTC

BGH, CĐ

TCM

BGH

Đ/c: Vy

Ban nữ công

GV

CBGV

GV

GV

Văn phòng

 

Tuần 9

23/10->29/10

 + 23/10: Nộp báo cáo tháng của TTCM, GVCN

 + 24/10: Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10.

 + 26/10: Họp Hội đồng.

 + Triển khai thi đua 20/11 trong GV và HS.

 + Bồi dưỡng HSG, phụ đạo.

 + Kiểm tra toàn diện giáo viên tổ Hóa, Địa.

 + Ôn tập tăng cường.

VP

VP

HT

CĐ&ĐTN

BGH

Ban KTNB

BGH

GVCN, TT

TKHĐ

CBGV

GVCN

GV

GV

GV

                                                                       Triệu Phong, ngày 25 tháng 9 năm2017

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                     

                                                                                 

 

 

                                                                                             Lê Văn Hòa