Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017 Cập nhật 31/07/2017 Lượt xem 478

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Phối hợp

 

Tuần từ

01/8->06/8

 + 01/8:   7h30 Họp HĐSP

            9h00 Họp tổ chuyên môn

(thống nhất phân PPCT, tín nhiệm TT,TPCM)

 + 04/8: Tập trung học sinh toàn trường (7h)

Hiệu trưởng

TTCM

 

BGH

CBVC

GV

 

Đoàn, GVCN

Tuần từ

7/8->13/8

 + 08->11/8 GV bồi dưỡng hè theo lịch của Sở.

 +12/8: Phê duyệt PPCT các bộ môn.

 +15/8: Công bố Thời khóa biểu

 + Lao động (trồng cây cảnh)

TTCM

Đ/c Quang

Đ/c Quang

Đ/c Ngoạn

CBGV

TTCM

 

GVCN

 

Tuần từ

14/8->20/8

 + 14->17/8 GV môn GDCD bồi dưỡng hè.

 + 18/8: Hội nghị XDKH tổ chuyên môn.(14h)

 + 19/8: Lao động tổng vệ sinh trường. 

 

TCM, TCĐ

Đ/c Ngoạn

 

CBGV

GVCN

 

Tuần từ

21/8->27/8

 

 + 21/ 8: Lao động tổng vệ sinh trường. 

             9h00:  Họp GVCN.

 + 22/8: Họp cốt cán (tập huấn QLCM)

 + 25/8: Đại hội Công đoàn trường (13h30).

 + 26/8: Tổ chức Đại hội lớp và Chi đoàn

 + 27/8: Họp phụ huynh toàn trường   

Đ/c Ngoạn

Hiệu trưởng

BGH,CĐ

BGH,Đoàn

BGH

Hiệu trưởng

GVCN

TT, TPCM, VT

CBVC

GVCN

HCMHS

GVCN

Tuần 02

28/8->03/9

 + 28/8: Học chính thức

 + 30/8: Hội nghị XDKH năm học 2017-2018

 + 31/9: Chuẩn bị cho lễ Khai giảng

BGH, CĐ

BGH, CĐ

BGH

CBVC

CBGV

CBVC

  Lưu ý: Kế hoạch này còn thay đổi và bổ sung khi có các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Vì vậy yêu cầu CBVC chú ý theo dõi để  thực hiện.

                                                           Triệu Phong, ngày 25 tháng 7 năm2017

                                                                          HIỆU TRƯỞNG                     

                                                                                 (Đã ký)

                                                                              Lê Văn Hòa