Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12.2016 Cập nhật 06/12/2016 Lượt xem 611

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Phối hợp

 

 

Tuần 15

05/12->11/12

- Kiểm tra thực hiện QCCM giáo viên.

- Bồi dưỡng HSG và phụ đạo.

- Khảo sát các đội tuyển HSG.

- Triển khai kế hoạch ôn và thi HKI.

- Thi tìm hiểu kiến thức ATGT qua mạng.

- Triển khai hoạt động chào mừng 22/12.

- SH chuyên đề “Văn hóa thi cử”

BGH

TCM

 H.trưởng

Th Quang

ĐTN

Đoàn TN

CĐGV

GV

GV

TCM

VP

Tổ Tin

DQTV

GVCN

 

 

Tuần 16

12/12->18/12

- Ôn thi KH  I

- Triển khai thi IOE, Violimpic cấp trường.

- Thi học kỳ I các môn: Tin, CN, CD, TD, QP

- Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn giáo viên.

- Tổ chức tư vấn đổi mới PP học cho học sinh.

- Lao động chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

- Hướng nghiệp chuyên đề 4.

BGH

TCM

BGH&TT

Tổ CM

BGH

Đoàn TN

BGH

TCM

GV

GV

Đoàn TN

GVCN

CĐGV

GVCN

 

 

Tuần 17

19/12->25/12

- 20/12: SHNGLL chủ đề 22/12

- 21/12: Nộp hồ sơ dự thi KHKT về Sở

- Thi học kỳ các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

- 23/12: Tổng kết công tác QP-AN 2016.

- 23/12Nộp báo cáo tháng của TTCM, GVCN.

- 24/12: Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12.

- 24/12: Thi Chinh phục tại Đài THQT

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

- Các TCM dự kiến phân công chuyên môn kỳ II

BGH

Th Quang

BGH

Th. Ngoạn

Văn phòng

BGH

Đ/c Ngoạn

Ban KK

TTCM

GV

GVHD

GV

Tự vệ

TT&CN

TTCM

Đoàn TN

CBGV

 

 

 

Tuần 18

26/12->01/01

2017

 - 29,30/12:+ Thi KHI lớp 12( T-V-A) theo đề Sở.

                   + Thi HKI lớp10,11(T-V-A) đề chung.

 - Kiểm kê tài sản cuối năm.

 - Chấm thi và vào điểm học kỳ I

 - Xếp hạnh kiểm HKI

 - Rà soát thực hiện chương trình kỳ I

 - 01/01/2016: Nghỉ tết dương lịch

HĐCT

TCM

Ban KK

BGH

BGH

Th Quang

GV coi thi

GV

CBGV

GV

GVCN

TTCM

                                                                       Triệu Phong, ngày 25 tháng 11 năm2016

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                     

                                                                                

 

 

                                                                                             Lê Văn Hòa