Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thông báo

Số tư liệu: 9550/BGDĐT- KTKĐCLGD

Ngày ban hành: 13-10-2008
 
Kính gửi: -       Các sở giáo dục và đào tạo;
               -       Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
               -       Các đại học, học viện;
               -       Các trường đại học, cao đẳng.
Năm học 2008-2009, chương trình trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc có sự thay đổi. Các nhóm đối tượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 sẽ khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 để các sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước khẩn trương triển khai thực hiện và thông báo, hướng dẫn cho các đối tượng thí sinh sẽ dự thi.
I. Căn cứ lập cấu trúc đề thi năm 2009
1. Người học lớp 12 THPT, gồm 5 nhóm đối tượng:
a) Học sinh giáo dục THPT: học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; gồm 4 nhóm đối tượng:
- Học sinh Ban Khoa học Tự nhiên: học 4 môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.
- Học sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn: học 4 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ theo chương trình nâng cao; các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.
- Học sinh Ban Cơ bản:
+ Học tất cả các môn theo chương trình chuẩn;
+ Học từ 1 đến 3 môn nâng cao (học theo chương trình nâng cao hoặc học theo chương trình chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao), các môn còn lại học theo chương trình chuẩn.
- Học sinh trường THPT Kĩ thuật: học tất cả các môn theo chương trình chuẩn.
b) Học viên giáo dục thường xuyên (GDTX): học theo chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Thí sinh tự do, gồm 3 nhóm đối tượng:
a) Thí sinh đã học chương trình THPT không phân ban;
b) Thí sinh đã học chương trình THPT phân ban thí điểm;
c) Thí sinh đã học chương trình bổ túc THPT.
II. Các nguyên tắc lập cấu trúc đề thi năm 2009
1. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
2. Đề thi đáp ứng cho tất cả các đối tượng thí sinh học lớp 12 THPT năm học 2008-2009.
3. Theo quy chế thi hiện hành, thí sinh tự do phải thi cùng đề thi như thí sinh đang học lớp 12 THPT năm học 2008-2009; thí sinh tự do phải tự cập nhật, bổ sung kiến thức theo các hình thức khác nhau để chuẩn bị cho việc dự thi.
 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo hướng dẫn ôn tập cho tất cả các đối tượng dự thi, trong đó có thí sinh tự do.
 III. Cấu trúc đề thi năm 2009
1. Đề thi tốt nghiệp THPT
a) Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, gồm: thí sinh học Ban Khoa học Tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản, thí sinh học trường THPT Kĩ thuật và thí sinh tự do. Đề thi được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
- Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: 
+ Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao;
+ Phần riêng cho thí sinh học theo từng chương trình: chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (chuẩn hoặc nâng cao); riêng thí sinh tự do được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài. Đối với tất cả thí sinh, nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.
- Đối với các môn Ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.
b) Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPT: được ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, không có phần riêng.
2. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.
a) Đối với các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:
- Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao;
- Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.
b) Đối với các môn Ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.
IV. Hình thức thi năm 2009
Hình thức thi của các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 như sau:
1. Thi theo hình thức tự luận: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.
2. Thi theo hình thức trắc nghiệm: các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật).
Môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 (trong số các môn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào cuối tháng 3/2009.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trong ngành quán triệt và chủ động triển khai chuẩn bị tốt cho các kỳ thi ngay từ đầu năm học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 để được xử lý kịp thời./.
 
                                                                 ::.Bộ GD và ĐT