Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
CLB Toán Học
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre Cập nhật 04/09/2013 Lượt xem 1878

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẾN TRE

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (4 điểm)

Cho P là điểm nằm trên hyperbol xy = 4 và Q là điểm nằm trên elip x2 + 4y2 = 4. Chứng minh độ dài đoạn PQ lớn hơn 1.

Bài 2: (4 điểm)

Chứng minh bất đẳng thức: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm 2012 - 2013 môn Toánvới mọi số thực a, b, c.

Bài 3: (4 điểm)

Cho dãy số {xn}1 được xác định như sau:

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bến Tre năm 2012 - 2013 môn Toán

Tìm công thức tổng quát của dãy.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tập hợp A có n phần tử, n > 4 Tìm n biết rằng số tập con của A có số phần tử là lẻ bằng 2048n.

Bài 5: (4 điểm)

Tìm hàm số f: N* -> N* (N* là tập các số tự nhiên dương) thỏa mãn: f(n) + 2f(f(n)) = 3n + 5 với mọi n thuộc N*.

Các tin khác