Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thông báo
Tuyển sinh trường CĐ phương Đông Đà Nẵng 2013 Cập nhật 04/09/2013 Lượt xem 1548

                              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG
 
Địa chỉ: 30-32 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng      Điện thoại:(0511) 3642712, 3641681
E-mail: tuyensinh@cdpd.edu.vn                          Website: www.cdpd.edu.vn                                                               
                            THÔNG BÁO TUYỂN SINH
                                      (Hệ chính quy năm 2013)
 
I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ký hiệu trường: CPN)      

TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối
thi tuyển
Đối tượng tuyển sinh,
vùng tuyển,
thời gian đào tạo
1
KẾ TOÁN
 Gồm các chuyên ngành:
- Kế toán doanh nghiệp
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán - Kiểm toán
C340301
A, A1, D1
- Đối tượng tuyển sinh:
   Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức tuyển sinh:
  Thi tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2, 3 theo kết quả điểm thi đại học, cao đẳng năm 2013.
- Vùng xét tuyển:
 Toàn quốc
- Thời gian đào tạo:
 03 năm
- Thời gian nhập học:
+ Đợt 1: 24/08/2013
+ Đợt 2: 14/09/2013
+ Đợt 3: 04/10/2013
2
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
 Gồm các chuyên ngành:
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Thuế Nhà nước
C340201
A, A1, D1
3
QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Gồm các chuyên ngành:
- Quản trị kinh doanh tổng hợp
- Quản trị kinh doanh du lịch
- Marketing
C340101
A, A1, D1
4
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
 Gồm các chuyên ngành:
- Điện công nghiệp và dân dụng
- Điện tử dân dụng
- Điện tử Viễn thông
C510301
A, A1
5
ĐIỀU DƯỠNG
 Gồm các chuyên ngành:
- Điều dưỡng đa khoa
- Điều dưỡng Sản - Nhi
- Điều dưỡng Ung - Bướu
C720501
B
6
DƯỢC SĨ
C720401
A, B

 
II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Mã trường: GD28)            

TT
Chuyên ngành đào tạo
Mã số
Đối tượng xét tuyển,
tiêu chí xét tuyển, vùng xét tuyển
1
Điều dưỡng đa khoa
01
 
 
- Đối tượng xét tuyển:
    + Học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT
    + Học sinh hoàn thành chương trình THPT,
        Bổ túc THPT nhưng chưa đỗ tốt nghiệp.
     + Học sinh tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS
     (Các ngành thuộc khối y tế chỉ tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT)
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp.
- Vùng xét tuyển: Toàn quốc
- Thời gian nhập học:
            + Đợt 1: 23/08/2013
            + Đợt 2: 12/09/2013
2
Y sĩ đa khoa
02
3
Dược sĩ trung cấp
03
4
Kế toán doanh nghiệp
04
5
Marketing kinh doanh
05
6
Kinh doanh Bưu chính - Viễn thông
06
7
Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
07
8
Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện
08
9
Điện tử dân dụng
09
10
Điện tử Viễn thông
10
11
Điện Công nghiệp và Dân dụng
11
12
Tin học ứng dụng
12

 
III. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
1. Đối tượng đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp TCCN đến ngày nộp hồ sơ

Ngành đào tạo
Đối tượng đào tạo
Môn thi
Hình thức tuyển sinh, vùng tuyển, thời gian đào tạo
Cao đẳng Điều dưỡng
Tốt nghiệp trung cấp
Điều dưỡng đa khoa
1. Môn cơ bản: Toán
2. Môn cơ sở ngành:
    Giải phẩu - Sinh lý
3. Môn chuyên ngành:
    Điều dưỡng cơ bản
- Hình thức tuyển sinh:
  Thi tuyển
- Vùng tuyển sinh:
 Toàn quốc
- Thời gian đào tạo:
 18 tháng
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
   Đến ngày 31/7/2013
- Thời gian ôn và thi:
 Ôn thi từ ngày 05/8/2013.
 Ngày thi:
 10 và 11/8/2013
 
Cao đẳng Dược sĩ
Tốt nghiệp trung cấp
Dược sĩ
1. Môn cơ bản: Hóa
2. Môn cơ sở ngành: Thực vật
3. Môn chuyên ngành:
    Gồm các môn: Hóa Dược -  
    Dược lý, Dược liệu, Bào chế,   
    Quản lý dược, Tồn trữ thuốc
Cao đẳng Kế toán
Tốt nghiệp trung cấp
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán doanh nghiệp
- Kế toán Tin
1. Môn cơ bản: Toán
2. Môn cơ sở ngành:
    Lý thuyết kế toán
3. Môn chuyên ngành:
    Kế toán doanh nghiệp
Cao đẳng Công nghệ
Kỹ thuật Điện - Điện tử
Tốt nghiệp trung cấp
- Điện tử dân dụng
- Điện tử Tin học
- Điện tử Viễn thông
- Điện Công nghiệp
  và Dân dụng
1. Môn cơ bản:
2. Môn cơ sở ngành:   
 - Mạch điện tử*
 - Cơ sở kỹ thuật điện*
3. Môn chuyên ngành:
 - Vi xử lý và vi điều khiển*
 - Cung cấp điện*
 (Thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong hai môn có đánh dấu sao)

2. Đối tượng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp TCCN đến ngày nộp hồ sơ
(Kế hoạch thi, khối thi xem tại mục I).
 
IV. ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI

TT
Chuyên ngành đào tạo
Đối tượng đào tạo
Hình thức tuyển sinh, thời gian đào tạo,
vùng tuyển sinh,
1
Y sĩ đa khoa
Tốt nghiệp trung cấp
Điều dưỡng đa khoa
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập TCCN
- Thời gian đào tạo: 12 tháng
- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/8/2013
- Thời gian nhập học: Ngày 15/9/2013
2
Điều dưỡng đa khoa
Tốt nghiệp trung cấp
Y sĩ đa khoa

                       
V. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH

TT
Chuyên ngành đào tạo
Đối tượng đào tạo
Thời gian đào tạo, vùng tuyển
1
Y học dự phòng
Tốt nghiệp trung cấp
Y sĩ đa khoa
- Thời gian đào tạo: 06 tháng
- Vùng tuyển: Toàn quốc
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/7/2013
- Thời gian nhập học: Ngày 15/8/2013
2
Y học cổ truyền
3
Điều dưỡng Nha khoa
Tốt nghiệp trung cấp
Điều dưỡng đa khoa

 
 
                                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2013