Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập
Thành tích - giải thưởng

STT
Họ Tên
Lớp
KẾT QUẢ
NĂM HỌC
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải KK
Môn
A. Cá Nhân
1
NGUYỄN T.NGỌC LOAN
12B
 
 
 
X
TIẾNG ANH
01-02
2
LÊ MINH NGỌC
12A
 
 
 
X
VĂN
01-02
3
NGUYỄN T. DIỆU LINH
12A
 
 
X
 
VĂN
01-02
4
VÕ MINH LAI
12E
 
X
 
 
TH SINH
01-02
5
ĐẶNG CHÂU PHI
11I
 
 
X
 
TH HOÁ
01-02
6
NGUYỄN TUẤN
10E
X
 
 
 
TH  LÝ
01-02
7
PHAN PHI THẠCH
12B
 
 
 
X
Đ KINH
01-02
8
NGUYỄN T. THU THUỶ
12B
 
 
 
X
Đ KINH
01-02
9
TRƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG
12A
 
X
 
 
TIN HỌC TRẺ K.C
01-02
10
VŨ VĂN LỘC
12G
 
 
X
 
TIẾNG ANH
01-02
11
CAO THI THAO
12B
 
 
 
X
TIẾNG ANH
02-03
12
LÊ  ĐÀI
10A
 
X
 
 
VẬT LÝ
02-03
13
VÕ THANH HOÀ
11E
 
   X
 
 
SINH
02-03
14
LÊ VĂN PHƯỚC
11C
 
 
 
X
HOÁ
02-03
15
LÊ THỊ KIM DUNG
11G
 
X
 
 
TH SINH
03-04
16
TRẦN ĐÌNH HÙNG
10A
 
X
 
 
TH LÝ
03-04
17
PHAN T. THANH HUYỀN
11C
 
 
X
 
Đ KINH
03-04
18
CAO THỊ HƯƠNG
11A
 
X
X
 
Đ KINH
04-05
19
LÊ VŨ
12D
X
 
XX
 
Đ KINH
04-05
20
PHAN T. THANH TUYỀN
12C
X X
 
 
 
Đ KINH
04-05
21
TRẦN KHƯƠNG NINH
10I
 
X
 
 
Đ KINH
04-05
22
NGUYỄN MẬU THÌN
10H
X
 
 
 
Đ KINH
04-05
23
TRẦN ĐÌNH HOÀ
10E
 
 
X
 
Đ KINH
04-05
24
ĐOÀN  BẰNG
12A
 
X
X
 
Đ KINH
04-05
25
NGUYỄN ĐĂNG QUANG
11D
 
 
X
 
Đ KINH
04-05
26
NGUYỄN DANH LỰC
10H
X
 
 
 
Đ KINH
04-05
27
LÊ THỊ KIM DUNG
12A
 
 
 
X
SINH
04-05
28
LÊ TRƯỜNG SƠN
12A
 
 
 
X
ĐỊA
04-05
29
THÁI THỊ CẨM TIÊN
12A
 
 
 
X
SỬ
04-05
30
ĐOÀN THỊ MỸ
10G
 
X
 
 
Đ KINH
04-05
31
NGUYỄN NGỌC  ĐÍNH
10I
 
 
X
 
Đ KINH
04-05
32
NG.T. HỒNG THUẬN
12A
 
 
X
 
HSG KỸ THUẬT
04-05
33
PHAN THỊ DIỆU
12A
 
 
 
X
HSG KỸ THUẬT
04-05
34
HOÀNG GIẢNG VĨNH
10A
 
 
 
X
TH HOÁ 10
04-05
35
VÕ VIẾT THÀNH
11 A
 
 
 
X
TH HOÁ 11
04-05
36
PHAN THÀNH ĐẠT
10A
 
 
 
X
TH LÝ 10
04-05
37
TRẦN ĐÌNH HÙNG
11A
 
 
X
 
TH LÝ 11
04-05
38
NGUYỄN THẾ DŨNG
11A
 
X
 
 
TH SINH 11
04-05
39
ĐẶNG T. NGỌC HUYỀN
12A
 
 
 
X
TH SINH 12
04-05
40
HOÀNG VĂN ANH
11C
X
 
 
 
Đ KINH
04-05
41
NGUYỄN ĐỨC HÀ
11C
 
 
X
 
Đ KINH
05-06
42
PHAN THÀNH ĐẠT
11A
 
 
X
 
TH HOÁ 11
05-06
43
NGÔ THỊ THÊM
12A
 
 
 
X
TH HOÁ 12
05-06
44
HOÀNG THẾ ANH
10C
 
X
 
 
TH LÝ 10
05-06
45
VÕ VIẾT  THÀNH
12A
 
 
 
X
CASIO THPT
05-06
46
HỒ VĂN MẠNH
12C
 
 
 
X
CASIO THPT
05-06
47
PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG
12A
 
 
X
 
GIỎI KT
05-06
48
NGUYỄN XUÂN HOÀ
12A
 
 
X
 
GIỎI KT
05-06
49
NGUYỄN ÁNH QUANG
12E
 
 
X
 
GIỎI KT
05-06
50
ĐOÀN CHIẾN THẮNG
12B
 
 
X
 
GIỎI KT
05-06
51
LÊ THỊ  LỆ THUỶ
10D
X
 
 
 
Đ KINH
05-06
52
NGUYỄN MẬU THÌN
11G
 
X
 
 
Đ KINH
05-06
53
NGUYỄN VIẾT HÀO
11C
 
X
 
 
Đ KINH
05-06
54
ĐẶNG QUỐC MỸ
12B
 
X
 
 
ĐIA 12
06-07
55
NGUYỄN SANH QUANG
10A
X
 
 
 
TH LÝ 10
06-07
56
PHAN THỊ VÂN
11C
X
 
 
 
TH HOÁ 11
06-07
57
HOÀNG THẾ ANH
11C
 
X
 
 
TH LÝ 11
06-07
58
NGUYỄN THỊ THU HOÀN
12A
 
 
X
 
CASIO THPT
06-07
59
NGUYỄN MẠNH TOÀN
12A
 
 
X
 
GIỎI KT
06-07
60
PHẠM VĂN LÝ
12B
 
 
X
 
GIỎI KT
06-07
61
ĐẶNG QUỐC MỸ
12B
 
 
X
 
GIỎI KT
06-07
62
HỒ THẾ VŨ
11K
X
 
X
 
Đ KINH
06-07
63
NGUYỄN VIẾT HÀO
12C
 
X
 
 
Đ KINH
06-07
64
LÊ THỊ LỆ THUỶ
11D
X
 
 
 
Đ KINH
06-07
65
PHAN THỊ THƯƠNG
12D
 
 
 
X
VĂN
07-08
66
NGUYỄN THỊ THUỶ
12E
X
 
 
 
ĐƠN NỮ BI SẮT
07-08
67
VÕ PHÚC VIỆT
12C
X
 
 
 
ĐƠN NAM BI SẮT
07-08
68
PHÙNG THỊ DUYÊN
11B4
X
 
 
 
BA NỮ BI SẮT
07-08
69
HỒ THỊ CẨM TÚ
11B9
X
 
 
 
BA NỮ BI SẮT
07-08
70
HOÀNG THỊ SƯƠNG
11B7
X
 
 
 
BA NỮ BI SẮT
07-08
71
PHÙNG THỊ DUYÊN
11B4
X
 
 
 
ĐÔI NỮ BI SẮT
07-08
72
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN
11B9
X
X
 
 
ĐÔI NỮ BI SẮT
07-08
73
TRỊNH THỊ NGỌC HOÀI
12I
 
X
X
 
BA NỮ BI SẮT
07-08
74
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM
11B8
 
X
X
 
BA NỮ BI SẮT
07-08
75
LÊ QUỐC ĐẠT
11B1
 
 
X
 
ĐÔI NAM BI SẮT
07-08
76
TRẦN BÁ LÂM
12K
 
 
X
 
ĐÔI NAM BI SẮT
07-08
77
HOÀNG THỊ KIM DUNG
11B9
 
 
X
 
ĐÔI NỮ BI SẮT
07-08
78
NGUYỄN CAO KỲ
11B8
 
 
X
 
ĐÔI NAM, NỮ BI SẮT
07-08
79
NGUYỄN SANH QUANG
11B7
X
 
 
 
THỰC HÀNH LÝ 11
07-08
80
TRẦN HẠNH NGUYÊN
10B1
 
X
 
 
THỰC HÀNH LÝ 10
07-08
81
LÊ TRỌNG THĂNG
12C
 
 
X
 
CASIO THPT
07-08
82
CAO THỊ THUỲ DUNG
11B7
 
 
X
 
T H HOÁ 11
07-08
83
VÕ THỊ KIM QUYÊN
11B7
 
 
X
 
T H SINH 11
07-08
84
PHAN NGỌC TỨ
12C
 
 
X
X
CASIO THPT
HSG KỸ THUẬT
07-08
85
LỂ THỊ THU HIỀN
12D
 
 
X
 
HSG KỸ THUẬT
07-08
86
LÊ THỊ LỆ THUỶ
12D
X
 
X
 
NHẢY XA NỮ
CHẠY 100M
07-08
87
NGUYỄN HOÀNG THIỆN
12A
 
 
X
 
CHẠY 800M
07-08
88
LÊ QUỐC ĐẠT
12B1
 
 
 
X
ĐỊA
08-09
89
PHAN XUÂN THẾ
12B3
 
 
 
X
ĐỊA
08-09
90
LÊ THỊ TUYỀN
12B7
 
 
 
X
SỦ
08-09
91
HỒ THỊ THUỲ CHI
12B7
 
 
 
X
VĂN
08-09
92
NGUYỄN QUANG SÁNG
12B7
 
 
X
 
Máy tính Caisio
08-09
93
TRẦN THỊ HƯƠNG
12B7
 
X
 
 
HSG Kỷ thuật
08-09
94
HỒ HUY LỤC
12B3
 
X
 
 
HSG Kỷ thuật
08-09
95
PHÙNG THỊ DUYÊN
12B4
 
 
X
 
HSG Kỷ thuật
08-09
96
PHAN THỊ  HIỆP
12B4
 
 
X
 
HSG Kỷ thuật
08-09
97
LÊ QUỐC ĐẠT
12B1
 
 
 
X
HSG Kỷ thuật
08-09
98
PHAN XUÂN THẾ
12B3
 
 
 
X
HSG Kỷ thuật
08-09
99
Lê Thị Hiểu
12B1
 
 
 
X
Địa
09-10
100
Lê Thị Hoài
12B1
 
 
 
X
Địa
09-10
101
Nguyễn Văn Tài
11B5
 
 
 
X
Địa
09-10
102
Bùi Thị Hương Giang
12B1
 
 
 
X
Văn
09-10
103
Dương Gia Hưng
12B2
 
 
 
X
HSG kỷ thuật Tin
09-10
104
Lê Văn Khánh
12B3
 
 
 
X
Hội thi TDTT học đường
09-10
105
Nguyễn Thị Thanh Lan
12B1
 
 
X
 
Địa
10-11
106
Võ Phúc Anh
12B7
 
 
 
X
Sử
10-11
107
Hồng Thị Yến
12B5
 
 
 
X
Sử
10-11
108
Đoàn Thị Thu
12B2
 
 
 
X
Văn