Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL, SĐT CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

TĐCM

SĐT

EMAIL

GHI CHÚ

1.       

Lê Văn Hòa

Hiệu trưởng

ĐHSP Toán

0914.226.456

lvanhoa.thptcva@quangtri.edu.vn

 

2.       

Nguyễn Thanh Quang

Hiệu phó

ĐHSP Anh

0916.379.009

nguyenthanhquang.thptcva@quangtri.edu.vn

 

3.       

Hồ Sỹ Ngoạn

Phó HT

ĐHSP Sử

0914550225

hosyngoan.thptcva@quangtri.edu.vn

 

4.       

Nguyễn Ngọc Chung

TTCM

ĐHSP Toán

0915.301.232

ngocchungt3@gmail.com

 

5.       

Lê Văn Triển

Giáo viên

Thạc sỹ Toán

0906.474.969

lvtrien63@gmail.com

 

6.       

Phạm Thị Thanh Phương

Tổ phó

ĐHSP Toán

0963.579.435

pttphuong101282@gmail.com

 

7.       

Mai Ngọc Anh

Giáo viên

ĐHSP Toán

0935.601.283

maingocanhnhl@gmail.com

 

8.       

Cao Thị Thúy An

Giáo viên

ĐHSP Toán

0989476229

caothuyan.toansp@gmail.com

 

9.       

Nguyễn Lê Mai

Giáo viên

Thạc sỹ Toán

0914264359

nlemai2410@gmail.com

 

10.  

Hồ Thị Thanh Thúy

Giáo viên

ĐHSP Toán

0976591357

thanhthuy.toan.a@gmail.com

 

11.  

Võ Thị Ngọc Lan

TTCM

ĐHSP Lý

0987378599

vongoclan.thptcva@quangtri.edu.vn

 

12.  

Nguyễn Xuân Sơn

Tổ phó

ĐHSP Lý

01234234555

nguyenxuanson78@gmail.com

 

13.  

Trương Thị Lý

Giáo viên

ĐHSP Lý

0915002665

truongthily1978@gmai.com

 

14.  

Dương Thị Thúy

Giáo viên

ĐHSP Lý

0915362809

duongthuycva@gmail.com

 

15.  

Trần Hưng Đạo

Giáo viên

ĐHSP Lý

0913144225

tranhungdao2910@gmail.com

 

16.  

Lê Thị Hoanh

Giáo viên

Thạc sỹ Vật lý

0905188909

hoanhle.tkp@gmail.com

 

17.  

Dương Xuân Trường

TTCM

ĐHSP Hóa

0914443955

duongxuantruong66@gmail.com

 

18.  

Trần Thị Thúy Nguyên

Giáo viên

ĐHSP Hóa

0912280475

tranthuynguyencva@gmail.com

 

19.  

Lê Thị Thùy Dương

Giáo viên

ĐHSP Hóa

0949550111

thuyduongdhqt@gmail.com

 

20.  

Võ Thanh Phước

Giáo viên

Thạc sỹ Hóa

0984694724

chjtonbao@gmail.com

 

21.  

Nguyễn Thị Xuân Hiền

Giáo viên

Thạc sỹ Hóa

01676395700

hiennguyencva@gmail.com

 

22.  

Lê Thị Thanh Hương

Giáo viên

ĐHSP Hóa

0915019245

thanhhuongthptcva@gmail.com

 

23.  

Nguyễn Thị Phượng

TTCM

ĐHSP Sinh

0915066500

benainu@gmail.com

 

24.  

Bùi Duy Thắng

Giáo viên

ĐHSP Sinh

0915326536

bd.anhminh@gmail.com

 

25.  

Lê Thị An

Giáo viên

ĐHSP Sinh

0919535595

thuyanspsinh88@gmail.com

 

26.  

Trần Thị Thanh Tuyền

Giáo viên

ĐHSP Sinh

0914298357

thanhtuyen1110253@gmail.com

 

27.  

Trần Thị Thanh Nhàn

Giáo viên

ĐHSP KTNN

0949465558

ngocnhathpt.chuvanan@gmail.com

 

28.  

Lê Thị Bích Nhung

Giáo viên

ĐHSP KTNN

01686511178

bichnhung79@gmail.com

 

29.  

Trịnh Thị Tường Vy

TTCM

Thạc sỹ Tin học

0914328769

trinhtuongvy79@gmail.com

Quản trị Web

30.  

Phạm Lữ Ly Lan

Giáo viên

ĐHSP Tin

0983335456

lylan1004@gmail.com

 

31.  

Nguyễn Dư Tấn

Giáo viên

ĐHSP Tin

0983053129

gvnguyendutan@gmail.com

 

32.  

Đoàn Hữu Hoài

Giáo viên

Thạc sỹ Tin

0945694777

doanhuuhoai89@gmail.com

 

33.  

Trần Lê Anh Tuấn

Giáo viên

ĐHSP KTCN

0947297555

tuantranledh@gmail.com

 

34.  

Hồ Quý Nhơn

Giáo viên

ĐHSP Lý - Tin

0974011333

hoquynhon.thptcva@gmail.com

 

35.  

Nguyễn Uyên Ly

TTCM

ĐHSP Văn

0911471456

nguyenuyenlycva@gmail.com

 

36.  

Trần Thị Mỹ Thiện

Tổ phó

ĐHSP Văn

01668473243

ttmthien.thptcva@quangtri.edu.vn

 

37.  

Đào Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

ĐHSP Văn

0915358169

dthhanh01101973@gmail.com

 

38.  

Lê Thị Hoài Thu

Giáo viên

ĐHSP Văn

0935599779

hoaithu19lhp@gmail.com

 

39.  

Hoàng Thị Mỹ Ngọc

Giáo viên

ĐHSP Văn

0915003644

ngocthic3@gmail.com

 

40.  

Võ Thị Thanh Hiền

Giáo viên

ĐHSP Văn

01665978500

thanhhiencva@gmail.com

 

41.  

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Giáo viên

ĐHSP Văn

0913383325

myduc1986@gmail.com

 

42.  

Trần Thị Thu Huyền

Giáo viên

ĐHSP Văn

0988328108

huyentran31086@gmail.com

 

43.  

Trần Thị Kim Huệ

Giáo viên

ĐHSP Sử

0915073123

trankimhue.thptcva@quangtri.edu.vn

 

44.  

Phạm Thị Vân

Giáo viên

ĐHSP Sử

0987406228

ptvan.chuvanan.lichsu@gmail.com

 

45.  

Nguyễn Như Tân

BTĐT

ĐHSP GDCD

0932502188

nhutan79@gmail.com

 

46.  

Trần Cảnh Thắng

Giáo viên

ĐHSP GDCD

0943156333

canhthang369@gmail.com

 

47.  

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

TTCM

ĐHSP Địa lý

0915025299

nguyentuyetnhung.thptcva@quangtri.edu.vn

 

48.  

Trần Thị Thu

Giáo viên

ĐHSP Địa lý

0914713129

tranthuqt1968@gmail.com

 

49.  

Trương Thị Hồng Hải

Giáo viên

Thạc sỹ Địa lý

0915055718

truongthihonghai@gmail.com

 

50.  

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tổ phó

ĐHSP Anh văn

0916710414

thanhthuy20102011@gmail.com

 

51.  

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0914342363

nguyenthithuycva@gmail.com

 

52.  

Nguyễn Thị Lan Phương

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0944188299

lanphuong59@gmail.com

 

53.  

Nguyễn Đăng Tùng

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0914555062

ndtungqti@gmail.com

 

54.  

Đỗ Thị Quỳnh Hương

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0914042000

quynhtocngan78@gmail.com

 

55.  

Trần Thị Thu Phương

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0919262910

ngocchungt3@gmail.com

 

56.  

Phan Thị Kim Cúc

Giáo viên

ĐHSP Anh văn

0915001801

kimcuc85@gmail.com

 

57.  

Đinh Thị Thu Hằng

TTCM

ĐHSP Anh văn

0917988527

dinhthuhang.thptcva@quangtri.edu.vn

 

58.  

Phan Ánh Ngọc

TTCM

ĐHSP Thể dục

0935365558

ngocnhan.thptchuvanan@gmail.com

 

59.  

Hoàng Thị Tư

Giáo viên

ĐHSP Thể dục

0913034595

minhthuthpt@gmail.com

 

60.  

Nguyễn Đức Hùng

Giáo viên

ĐHSP Thể dục

0945593225

nguyenduchung20101971@gmail.com

 

61.  

Phan Tấn

Giáo viên

ĐHSP Thể dục

0906505919

Phantan1976@gmail.com

 

62.  

Trần Hữu Thìn

Giáo viên

ĐHSP GDTC- GDQPAN

0913867123

huuthin151@gmail.com

 

63.  

Nguyễn Thanh Lý

TT VP

Thiết bị

0915008473

nguyenthanhly.thptcva@quangtri.edu.vn

 

64.  

Nguyễn Thị Huế

Nhân viên

Văn phòng

0914160159

nguyenthihue.thptcva@quangtri.edu.vn

 

65.  

Đỗ Thị Huyên

Nhân viên

Văn phòng

0947820577

dothihuyen.thptcva@quangtri.edu.vn

 

                                                              i.      66

Phạm Thị Thảo

Nhân viên

Thư viên

0976013369

phamthithao.thptcva@quangtri.edu.vn

 

                                                           ii.       

Trần Thị Mai Trang

Kế toán trưởng

ĐHKT

0914937733

tranmaitrangkttt@quangtri.edu.vn