Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Chào mừng bạn đến với Website trường THPT Chu Văn An - Quảng Trị
Hình ảnh hoạt động
Tổng truy cập

 

I. Bí thư chi bộ qua các thời kỳ:

 

Stt
Họ Tên
Nhiệm kỳ
1
Võ Văn Hàm (Đã mất)
1999-2003
2
Trần Ngọc An
2003-2005
3
Lê Thanh Trí
2005 – 2010
4
Lê Văn Hòa
2010- đến nay

 

II. Cấp uỷ hiện nay: 

 

Stt
Họ Tên
Chức danh
1
Lê Văn Hòa
Bí thư
 2  Nguyễn Thanh Quang
 Phó Bí thư
 3  Hồ Sỹ Ngoạn  Cấp ủy viên
 4  Dương Xuân Trường   Cấp ủy viên
5 Võ Thị Ngọc Lan
Cấp ủy viên

 

 III. Danh sách Đảng viên hiện nay: 

 

Stt
Họ Tên
1
Lê Văn Hòa - Bí thư
2
Nguyễn Thanh Quang - Phó BT
3
Hồ Sỹ Ngoạn - CUV
4
Võ Thị Ngọc Lan - CUV
5
Dương Xuân Trường - CUV
6
Nguyễn Uyên Ly
7
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
8
Nguyễn Thị Phượng
9
Trịnh Thị Tường Vy
10
Đỗ Thị Huyên
11
Phan Ánh Ngọc
12
Nguyễn Xuân Sơn
13
Lê Thị Hoài Thu
14
Trần Thị Thu
15
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
16
Đinh Thị Thu Hằng
17
Nguyễn Dư Tấn
18
Nguyễn Thanh Lý
19
 Trương Thị Hồng Hải
20
 Trần Thị Mỹ Thiện
21
Đào Thị Hồng Hạnh
22
 Nguyễn Như Tân
 23  Trần Thị Kim Huệ
 24 Phạm Thị Thảo
 25   Hoàng Thị Mỹ Ngọc
 26  Nguyễn Ngọc Chung
 27  Nguyễn Thị Huế
 28  Phan Thị Kim Cúc
 29  Nguyễn Thị Mỹ Đức
 30  Mai Ngọc Anh
 31  Trần Thị Thanh Tuyền
 32  Lê Thị Thanh Hương
 33  Hồ Thị Thanh Thúy
 34  Lê Thị Hoanh
 35  Lê Thị Bích Nhung
 36  Đoàn Hữu Hoài
 37  Võ Thị Thanh Hiền

 

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 HUYỆN UỶ TRIỆU PHONG
Triệu Phong, ngày 17... tháng 11... năm 2008.

         SỐ ..153. - TB/HU
 
THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - TUV, Bí thư Huyện uỷ tại buổi làm việc với trường THPT Chu Văn An, ngày 05/11/2008.
 
Ngày 05/11/2008, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ đã chủ trì buổi làm việc với Cấp uỷ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể Trường THPT Chu Văn An. Tham gia làm việc có đồng chí Hồ Viết Hy-UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Cảnh Biên - UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Khương Kham - UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng UBND huyện.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo trường THPT Chu Văn An báo cáo tình hình triển khai kế hoạch năm học 2008 - 2009 và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - TUV, Bí thư Huyện uỷ kết luận:
1. Kết quả đạt được:
Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Chu Văn An đã có nhiều cố gắng trong dạy và học nên đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, từng bước phù hợp với quy mô phát triển của trường. Chất lượng giáo dục có bước chuyển biến đáng kể; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, điểm đầu vào lớp 10 năm sau cao hơn năm trước. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh được chú trọng; kỷ cương học đường được giữ vững, nền nếp; ý thức, thái độ học tập của học sinh có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt ngoại khoá của nhà trường được tổ chức phong phú, thường xuyên. Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã có sự cố gắng, nỗ lực học tập, rèn luyện và trong giảng dạy. Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cán bộ giáo viên và học sinh hưởng ứng và thực hiện tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, Chi bộ 3 năm liền được công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường được đánh giá khá mạnh.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại và khó khăn, đó là: Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của trường trong giai đoạn hện nay. Chất lượng giáo dục ở một số mặt chưa được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, điểm đầu vào lớp 10 vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.
2. Nhiệm vụ trong thời gian đến:
- Tập trung xây dựng Chi bộ nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và của đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới để bổ sung cho Đảng những nhân tố mới, tích cực. Xây dựng cơ chế làm việc, điều hành theo quy chế để đảm bảo công khai, dân chủ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện uỷ khoá XVII về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2008 - 2015. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề năm học 2008 - 2009 “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp dạy và học theo hướng “chuẩn hoá - hiện địa hoá - xã hội hoá” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, chất lượng dạy và học ở các mặt “ Trí - đức - thể - mỹ”. Hàng năm phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bằng mức bình quân chung của tỉnh và tiến tới cao hơn, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng ngày càng nhiều hơn. Tranh thủ và huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học. Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
- Tạo mọi điều kiện và bố trí thời gian hợp lý để cán bộ, giáo viên có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức lối sống, lý luận chính trị, kỹ năng sư phạm; quan tâm động viên giáo viên trong công tác cũng như trong cuộc sống để yên tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục. Nhanh chóng kiện toàn, cũng cố đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường nhằm ổn định tổ chức bộ máy trong ban giám hiệu, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục đề ra.
- Đối với các em học sinh, nhà trường cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của quê hương, đất nước; tăng cường trật tự, kỷ cương nền nếp học đường; nâng cao ý thức tự giác, thái độ học tập, rèn luyện của các em. Gắn chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục các em. Phát động đợt thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường, phấn đấu để xứng đáng với tên trường Chu Văn An.
3. Một số kiến nghị, đề xuất của trường:
- Về việc xin tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường THPT Chu Văn An: Thống nhất đề nghị của nhà trường. Đây là dịp để đánh giá, ôn lại chặng đường phấn đấu, vươn lên của nhà trường, với mục đích giáo dục các thế hệ học sinh niềm tự hào của nhà trường để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Nhà trường cần xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, thực sự là ngày hội gặp mặt của các thế hệ thầy và trò trường THPT Chu Văn An trong chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành.
Về kinh phí: Nhà trường cần xây dựng dự toán kinh phí cụ thể để Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện xem xét hỗ trợ một phần kinh phí. Ngoài ra, trường cần tranh thủ các nguồn tài trợ khác để tổ chức lễ kỷ niệm.
- Vấn đề triển khai xây dựng 15 phòng học giai đoạn 2 theo nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 20/8/2007 của HĐND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 10; Trước mắt, nhà trường chủ động cùng với huyện trực tiếp làm việc với Sở giáo dục - Đào tạo để có hướng giải quyết nhằm sớm triển khai xây dựng 15 phòng học của trường đã được HĐND tỉnh thông qua.
- Về việc đề nghị huyện xem xét đưa vào quy hoạch 1ha đất cho nhà trường: Đồng ý quy hoạch thêm 1ha đất (ở phía tây của trường) để mở rộng quy mô. Nhà trường cần xây dựng dự án cụ thể trình UBND huyện xem xét chỉ đạo các phòng chức năng hoàn chỉnh các thủ tục để giải quyết, phục vụ việc mở rộng xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng nhu cầu trong việc dạy học trong thời gian đến.
- Nhà trường cần khẩn trương kiện toàn Ban Giám hiệu để có điều kiện chỉ đạo, quản lý có hiệu quả cao hơn.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - TUV, Bí thư Huyện uỷ tại buổi làm việc với trường THPT Chu Văn An. Vậy, Thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.
 Nơi Nhận:                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ
 -Sở GD- ĐT Tỉnh( Đ/B)                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG
- TT.HU
- TT.HĐND,UBND huyện
- Các ban đảng, VPHU
- Phòng TNMT,TC-KH,GD-ĐT.                                            Phan Quang Giải
- Cấp uỷ, BGH Trường THPT Chu Văn An                      ( Đã Ký Và đóng dấu)
- Lưu VT

Mẫu 1a – HD KĐ.ĐG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày ...... tháng ….  năm 20......

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm…………

Họ và tên:............................................................. Ngày sinh:...................

Ngày vào Đảng: ……………………………; Ngày chính thức………………

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể:.......................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................

Chi bộ:.......................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị...............................................................................

...................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:............................................................

...................................................................................................................

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:.........................................

...................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:..................................................................................

...................................................................................................................

5. Về nội dung và kết quả khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”; “ Tự chuyển hóa”; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng cán bộ:………………………………….

2. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên:………………………………

 

 

                                             NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên, cần kiểm điểm sâu các nội dung:

            - Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; sự tín nhiệm của cán bộ, đảngviên, quần chúng.

            - Trách nhiệm cá nhân trong việc tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém của tập thể.

            - Ý thức tách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dướng đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá và phân loại đảng viên của chi bộ:

......................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                      

                                                                                                        T/M CHI BỘ

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ .............................                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ ....................................

................, ngày....... tháng ....... năm 2013

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

(Kèm theo hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên........................................... Ngày sinh.....................................................

Chức vụ Đảng..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể ..............................................................................

Đơn vị công tác .......................................................................................................

Chi bộ .....................................................................................................................

1.     Về tư tưởng chính trị

2.     Về phẩm chất đạo đức, lối sống

3.     Về thức hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

4.     Về tổ chức kỷ luật

5.     Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) và những vấn đề mơi phát sinh

6.     Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

7.     Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

8.     Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

8.1.         Xếp loại chất lượng đảng viên:

 


Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 


Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 


Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

 


Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

      

      8.2.  Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

 


Hoàn thành xuất tốt chức trách, nhiệm vụ.

 


Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

 


Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

                                             

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)